ປາກະປ໋ອງໂຣຊາ (Roza Mackerel in Tomato Sauce)

  • ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ
  • ຂາຍເປັນປ່ອງ

Out of stock

7,000