ໝູແຜ່ນອົບກອບ ກະທຽມພິກໄທ ກາ ອອງເທຣ່ 16g (Baebecued crispy pork, Garlic papper)

In stock

17,000

SKU: 8850269520045 Category: