ໝີ່ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ນິດຊິນ (ລົດຊຸບເກົາຫຼີຮັອດ&ສະໄປຊີ່)