ໝາກໜາວ ແພັກ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 10,000 ກີບ/Kg (10,000KIP/Kg)

Out of stock

5,000