ໝາກເຜັກຢວກ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 25,000 ກີບ/ 1ໂລ (25,000KIP/Kg)

Out of stock

7,000