ໝາກເຂືອ 200-300ກຣາມ/ແພັກ eggplant Pack

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 10,000 ກີບ/ Kg (8,000KIP/Kg)

Out of stock

3,000