ໝາກເຂືອມ່ວງຍາວ ອໍແກນິກ eggplant organic

  • ຜັກສົດ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ
  • ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ
  • ຂາຍເປັນແພັກ

Out of stock

3,000