ໜອກງົວສະໄລ້ 300ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນແຊ່ແຂງ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບ

In stock

35,000