ໄວໄວ ລົດຫອຍລາຍຜັດສ່າ

    ປະລິມານ:60g
  • ຍີຫໍ້: (ໄວໄວ)
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າໂດຍ:ບໍລິສັດ ສົມບູນ ການຄ້າ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຫໍ່
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດຕົ້ມ ຂົ້ວ

In stock

2,000