ໄວໄວົດໝູສັບຕົ້ມຍຳ

    ປະລິມານ:63g
  • ຍີຫໍ້: (ຍຳຍຳ)YUMYUM
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດໄທ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າໂດຍ:ບໍລິສັດ ສົມບູນ ການຄ້າ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຫໍ່
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດຕົ້ມ ຂົ້ວ

In stock

2,000