ໄກ່ສາມສາຍພັນ CP ແພັກສູນອາກາດ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ອາຫານແຊ່ແຊງ
  • ເມນູແນະນຳ: ປີ້ງນື້ງ ຕົ້ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/1000-1200ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

In stock

18

SKU: 8562304400082 Category: