ໄກ່ສາມສາຍພັນ CP ບໍ່ລວມເຄື່ອງໃນ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ອາຫານສຳເລັດຮູບ
  • ເມນູແນະນຳ: ປີ້ງນື້ງ ຕົ້ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/1000-1200ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

In stock

25

SKU: 8562230440008 Category: