ໄກ່ຈໍ້ 500g

  • ໄກ່ຈໍ້ 5ດາວຈາກຊີພີ
  • ສະອາດ ປອດໄພ
  • 1ຖົງ500ກຣາມ

In stock (can be backordered)

30,000