ໄກ່ຈໍ້ 1000g

  • ໄກ່ຈໍ້ 5ດາວຈາກຊີພີ
  • ສະອາດ ປອດໄພ
  • 1ຖົງ1000ກຣາມ

Available on backorder

55,000