ໄກ່ກອບຊຸບເເປ້ງສໍາເລັດຮູບ 500g

  • ໄກ່ກອບຊຸບແປ້ງທອດຊີພີ
  • ສະອາດ ປອດໄພ
  • 1ຖົງ500ກຣາມ

Available on backorder

45,000