ໃສ້ກອກຮອດດອກແດງໃຫຍ່

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ:ແຊ່ເຢັນ
  • ຍີຫໍ້: ຟາມ(farm)
  • ເມນູແນະ:ປີ້ງ ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/1000ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ປະເທດໄທ

In stock

25,000