ໂຄກປ໋ອງນ້ອຍ 1ແພັກ

  • ໂຄຄາໂຄລາລົດດັ່ງເດີມ ແລະ ລົດບໍ່ມີນ້ຳຕານ
  • ຂະໜາດ 330ມລ ມີ 12ປ່ອງ
  • ຂະໜາດ 450ມລ ມີ 12ຕຸກ
  • ຂະໜາດ 1250ມລ ມີ 6ຕຸກ
  • ໂຄກບໍ່ມີນ້ຳຕານລົດໝາກກ້ຽງ ຂະໜາດ 330ມລ ມີ 24ປ່ອງ
(1 customer review)

33,000

Categories: ,