ໂຄກ ບໍ່ມີນ້ຳຕານ ລົດໝາກກ້ຽງ 325 ml

ປະລິມານ: 325ml

ຍີຫໍ້: ໂຄກ(coca-cola)

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວໂຄຄາ-ໂຄລາບອດດີ້ງ

ວັນທີຜະລິດ: 

ວັນທີເບິດອາຍຸ: 

ຈຳໜ່າຍ: ປ່ອງ

ວີທີໃຊ້:ດື່ມ

  

Out of stock

4,000