ໂຄ້ກ ZERO 325ml

ປະລິມານ: 325ml

ຍີຫໍ້: ໂຄກ(coca-cola)

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວໂຄຄາ-ໂຄລາບອດດີ້ງ

ວັນທີຜະລິດ:

ວັນທີເບິດອາຍຸ:

ຈຳໜ່າຍ: ປ່ອງ

ວີທີໃຊ້:ດື່ມ

In stock

6,000