ໂຄກບໍ່ມີນ້ຳຕານ 1,25ມລ

ປະລິມານ: 325ml

ຍີຫໍ້: ໂຄກ(coca-cola)

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວໂຄຄາ-ໂຄລາບອດດີ້ງ

ວັນທີຜະລິດ: 

ວັນທີເບິດອາຍຸ: 

ຈຳໜ່າຍ: ປ່ອງ

ວີທີໃຊ້:ດື່ມ

  

In stock

34,000