ແຟນຕ້າ ລົດອາງຸ່ນ 325ມລ

  • ປະລິມານ: 325ml
  • ລົດຊາດ: ລົດອາງຸ່ນ
  • ຍີຫໍ້: ແຟນຕ້າ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ບໍລິສັດໂຄຄາ-ໂຄລາບອດດີ້ງ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/ 12ປ໋ອງ
  • ວີທີໃຊ້: ເຄື່ອງດື່ມ/li>

In stock

34,000