ແຈ່ວຮ້ອນ Pawarn

• ແຈ່ວຈຸ່ມຊີ້ນ, ຈຸ່ມປາ, ຈຸ່ມອາຫານທະເລ ແລະ ຜັກ

• ປະລິມານ 250 ກຣາມ

• ຜະລິດໂດຍຄົນລາວ

In stock

10,000