ແຈ່ວສຸກີ້ ຈຸ່ມ-ດາດ ເຈມນ້ອຍ

ປະລິມານ: 200-300ml

ຍີຫໍ້: ເຈມນ້ອຍ

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວ

ວັນທີຜະລິດ: 

ວັນທີເບິດອາຍຸ: 

ຈຳໜ່າຍ: ຕຸກ

ວີທີໃຊ້: ແຈ່ວດາດ-ຈຸ່ມ

  

Out of stock

12,000