ແຈ່ວດາດ ຂຸນຕາ

ປະລິມານ: 200-300ml

ຍີຫໍ້: ຂຸນຕາ

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວ

ວັນທີຜະລິດ: 

ວັນທີເບິດອາຍຸ: 

ຈຳໜ່າຍ: ຕຸກ

ວີທີໃຊ້: ດາດ-ຈຸ່ມ

In stock

13,000