ແຈ່ວດາດພັນຕຳນານຟູດ

  • ປະລິມານ: 500g
  • ຍີຫໍ້: ຕຳນາຟູດ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ສິນຄ້າຂອງຄົນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຕຸກ
  • ວີທີໃຊ້: ເປັນແຈ່ວດາດ-ພັນ

Out of stock

45,000