ເສືອຮ້ອງໄຫ້ສະໄລ່ (ງົວ) 500g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນແຊ່ແຂງົ(ຊີ້ນງົວອອດເຕເລຍ)
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/500ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ປະເທດໄທ

In stock

58,000