ເສັ້ນມີ່ເຫຼືອງ Premium egg noodle MEIZAN

  • ຂະໜາດ 500ກຣາມ
  • ບໍ່ມີສານບໍແຣກ
  • ບໍ່ມີສານກັນບູດ
  • ໃສ່ໄຂ່ສົດ100%

15,000

Categories: ,