ເຝີແຊບ NSA

  • ປະລິມານ:400g
  • ຍີຫໍ້: ເອັນເອສເອ(NSA)
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ:ປະເທດຫວຽດນາມ
  • ສິນຄ້ານຳໂດຍ: ເຄືອຄຳວອນການຄ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ຂົ້ວ, ແກງ

In stock

12,000