ເຂົ້າໜຽວ ກາພະຍານາກ 1ກກ

  • ປະລິມານ: 1000g
  • ຢີຫໍ້:ກາພະຍານາກ
  • ທີ່ມາ:ບ້ານດອນໜູນ ໄທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ຜະລິດຕະພັນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

In stock

11,000