ເຂົ້າໜຽວ ກາພະຍານາກ 12kg/pack

  • ປະລິມານ: 12kg
  • ຢີຫໍ້:ກາພະຍານາກ
  • ທີ່ມາ:ບ້ານດອນໜູນ ໄທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ຜະລິດຕະພັນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

Out of stock

115,000