ເຂົ້າສານກ່ຳກ້ອງ ອັດສູນຍາກາດ 1 Kg

  • ປະລິມານ: 1000g
  • ຢີຫໍ້:
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ:
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

Out of stock

24,000

SKU: 1104021040002 Category: