ເຂົ້າຈ້າວ ກາພະຍານາກ 5kg/pack

  • ປະລິມານ: 5000g
  • ຢີຫໍ້:ກາພະຍານາກ
  • ທີ່ມາ:ບ້ານດອນໜູນ ໄທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ຜະລິດຕະພັນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

In stock

70,000