ເຂົ້າຈ້າວຫອມມະລິ 1000g

  • ປະລິມານ: 5000g
  • ຢີຫໍ້: ແຄດຕີ້(CT’S)
  • ທີ່ມາ:ບ້ານໂພນເຄັງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ນຳເຂົ້້າໂດຍ:ຜະລິດຕະພັນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:

Out of stock

23,000