ເກືອໄອໂອດີນ ເວີນຄຳກາກວຽນ 500ກຮາມ

  • ປະລິມານ: 500g
  • ຍີຫໍ້: ເວີນຄຳ
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ຜະລົດຕະພັນຂອງຄົນລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ປຸງອາຫານ

In stock

6,000

SKU: 705604960766 Category: