ຫົວແຄລັອດຂາວ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 12,000 ກີບ/Kg (8,000KIP/Kg)

Out of stock

12,000