ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງນ້ອຍ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ປະລິມານ: 1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

Out of stock

15,000