ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງນ້ອຍ

    • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
    • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)

ປະລິມານ: 1000g

  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

 

In stock

22,000