ຫາງໝູອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ດູກສົດ
  • ເມນູແນະ: ປີ້ງ ຕົ້ມເຂັມ ໝູກອບ
  • ຈຳໜ່າຍ: kg
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

Out of stock

53,000