ຫອມປ້ອມ ແພັກ

  • ຜັກສົດໆ ຈາກຟາມ ຊິພີ
  • ສະດວກ, ສະອາດ, ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ
  • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
  • 6,000 ກີບ/ 1ແພັກ (6,000KIP/Pack)

5,000