ຫອມບົ່ວໃບ ako (ແພັກ)

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຜັກສົດ(ປອດສານພິດ)
  • ຄຸນປະໂຫຍດ:ຕ້ານມະເຮັງ
    ປະກອບດ້ວຍນ້ໍາມັນທີ່ຈໍາເປັນ ການບັນເທົາຄວາມເຢັນ
  • ປະລິມານ: 100g-200g

  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ກະສິກຳທ່າຊ້າງ

In stock

5,000