ຫມູຝອຍ

  • ປະລິມານ:100g
  • ຍີຫໍ້:Cp
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ
  • ປະເພດ:ສຳເລັດຮູບ
  • ວີທີໃຊ້: ປະກອບອາຫານ

In stock

15,000