ສົ້ມໝູ ຊີພີ

  • ປະລິມານ: 150-200g/ກ້ອນ
  • ຍີຫໍ້: ຊີພີ(cp)
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຊີພີ
  • ຈຳໜ່າຍ: ຖົງ /5ກ້ອນ
  • ວີທີໃຊ້: ພ້ອມຮັບປະທານ

In stock

25,000