ສາຫຼ່າຍແຜ່ນ ແພັກ 3 ກາລິມິ

  • ປະລິມານ: 4,2g
  • ຍີຫໍ້: ກາມິລິ(garimi)
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດເກົາຫຼີ້
  • ສິນຄ້ານຳໂດຍ:ບໍລິສັດບາລະມຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ
  • ຈຳໜ່າຍ:ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດຊູຊິ,ກິນໄດ້ເລີຍ

In stock

14,000