ສາຫຼ່າຍນ້ຳມັນໝາກກອກ Garimi

  • ປະລິມານ: 22g
  • ຍີຫໍ້: ກາມິລິ(garimi)
  • ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ປະເທດເກົາຫຼີ້
  • ສິນຄ້ານຳໂດຍ:
  • ຈຳໜ່າຍ:ຖົງ
  • ວີທີໃຊ້: ເຮັດຊູຊິ

In stock

30,000