ສາມຊັ້ນສະໄລ້ ako 500 g

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນແຊ່ແຂງ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ/500ກຣາມ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ
  • ໝູມີຄຸນນະພາບ ຜະລິດຈາກ ຟາມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

In stock

45,000