ສາມຊັ້ນໝັກພິກໄທດຳ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ອາການສຳເລັດຮູບ
  • ເມນູແນະ: ດາດ-ຈູ່ມ ປີ້ງ ທອດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບ

In stock

49,000