ສັນໃນອານາໄມ1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ຊີ້ນສົດ
  • ເມນູແນະ: ປີ້ງ, ສະເຕັກ ,ຈຸ່ມ-ດາດ
  • ຈຳໜ່າຍ: ແພັກ
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

Out of stock

51,000