ສັນນອກ slice ເເຊ່ເເຂງ 500g

  • ຊິ້ນສັນນອກ
  • 1ແພັກ500ກຣາມ

27,000

SKU: 431 Categories: ,