ສະໄປ 325ml

ປະລິມານ: 324ml

ຍີຫໍ້: ສະໄປ(sprite)

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ: ລາວ

ວັນທີຜະລິດ: 

ວັນທີເບິດອາຍຸ: 

ຈຳໜ່າຍ: ປ່ອງ

ວີທີໃຊ້: ດື່ມ

In stock

6,000