ສະອີ້ວຂາວປ້າຍຄຳ

  • ຂະໜາດບັນຈຸ 500ມລ
  • ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດຈິນ

17,000